Privacybeleid

Be Lounge verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 ‘informatique et libertés’ en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Neem contact met ons op via het e-mailadres info@be-lounge.com als u vragen of problemen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij helpen u graag. Door deze website en/of onze diensten te gebruiken, aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Definities

Persoonsgegevens – alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking – een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens.
Betrokkene – een natuurlijk persoon van wie de gegevens worden verwerkt.
Kind – een natuurlijke persoon die jonger is dan 16 jaar.
Wij – Be Lounge

Principes inzake gegevensbescherming

Wij verbinden ons ertoe de volgende principes inzake gegevensverwerking na te leven:

 • De verwerking is wettelijk, rechtmatig en transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben legitieme doeleinden. Wij houden altijd rekening met uw rechten voordat we persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen u op verzoek informatie bezorgen over de verwerking.
 • De verwerking is beperkt. Onze verwerkingsactiviteiten stemmen overeen met een doelstelling waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.
 • De verwerking wordt uitgevoerd met een minimum aan gegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die nodig zijn voor welk doel dan ook.
 • De verwerking is beperkt in de tijd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 • Wij zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te waarborgen.
 • Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkenen

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie – dit betekent dat u het recht hebt te weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke gegevens worden verzameld, van waar ze afkomstig zijn en waarom en door wie ze worden verwerkt.
 • Recht op inzage – dit betekent dat u het recht hebt de gegevens die over u worden verzameld in te zien. Dit omvat uw recht om een kopie te vragen en te verkrijgen van de persoonsgegevens die werden verzameld.
 • Recht op rectificatie – dit betekent dat u het recht hebt te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist of volledig zijn worden verbeterd of gewist.
 • Recht op wissing – dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden kunt vragen dat uw persoonsgegevens uit onze archieven worden gewist.
 • Recht om de verwerking te beperken –dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden het recht hebt de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden het recht hebt bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 • Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking – dit betekent dat u het recht hebt bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering. U kunt dit recht uitoefenen telkens er een resultaat van profilering is dat voor u aanzienlijke rechtsgevolgen heeft.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens – u hebt het recht uw persoonsgegevens in een machineleesbare vorm te verkrijgen of, indien dat mogelijk is, ze rechtstreeks in een andere databank over te dragen.
 • Recht om een klacht in te dienen –in het geval dat we uw verzoek op grond van het recht op inzage weigeren, zullen we u een reden voor die weigering geven. Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw verzoek werd behandeld, gelieve dan contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@be-lounge.com.
 • Recht op hulp van de toezichthoudende autoriteit – dit betekent dat u het recht hebt te worden geholpen door de CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés in Frankrijk) en het recht hebt op andere juridische beroepsmogelijkheden zoals een vordering tot schadevergoeding.
 • Recht om uw toestemming in te trekken – vu hebt het recht om de toestemming die u voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gegeven in te trekken.

Gegevens die wij verzamelen

Informatie die u ons hebt verstrekt

 • Via onze contactformulieren en offertes kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen: Naam, Voornaam, Bedrijf, Telefoonnummer, E-mail. Die informatie is voor ons noodzakelijk om uw vraag te begrijpen en zo goed mogelijk te behandelen om u de gevraagde producten of diensten te leveren. Wij willen zo uw klantervaring verbeteren.
 • AVia ons wervingsformulier kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen: Naam, Voornaam, Telefoonnummer, E-mail, Cv, Motivatiebrief. Die informatie is nodig voor ons om uw sollicitatie te analyseren en contact met u op te nemen voor een gesprek of een afwijzing.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld

Wanneer u op de website surft, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw terminal, zodat wij meer informatie kunnen krijgen over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem. Wij gebruiken permanente cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Die cookies worden ook na het afsluiten van uw browser op uw computer opgeslagen en worden bij een volgend bezoek aan onze site opnieuw gebruikt. We kunnen op die manier cookies gebruiken om beter te begrijpen hoe u met onze website interageert en om de diensten die we aan u leveren te verbeteren.

Informatie die toegankelijk is voor het publiek

We kunnen informatie over u verzamelen die publiek beschikbaar is.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor legitieme doeleinden en met uw toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • uw klantervaring verbeteren;
 • met u communiceren en interageren;
 • u producten en diensten leveren die u hebt gevraagd;
 • u gepersonaliseerde aanbiedingen sturen;
 • voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting;
 • contact met u opnemen voor een gesprek;
 • u onze nieuwsbrief via e-mail versturen.

In het kader van een contract of van de uitvoering van contractuele verplichtingen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u een dienst of product te leveren of te verzenden;
 • om met u te communiceren voor verkoop of facturatie.

Wij zullen uw facturatiegegevens en andere informatie die over u wordt verzameld in overeenstemming met de wet bewaren voor boekhoudkundige doeleinden of andere wettelijke verplichtingen.

Wie heeft nog meer toegang tot uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens nooit delen met onbekenden.

Bepaalde derden zouden occasioneel inzage kunnen hebben in uw gegevens:

 • LK Interactive, het agentschap dat de website heeft ontworpen, enkel met het doel uw gebruikerservaring op de website te verbeteren.
 • IDFuse voor de verzendingen van de newsletters.

Wij werken alleen met verwerkingspartners die in staat zijn om een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden of aan ambtenaren als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als er andere wettelijke redenen zijn.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij doen ons best om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (HTTPS). Wij gebruiken waar nodig anonimisering en pseudoniemen. Wij monitoren onze systemen regelmatig op kwetsbaarheden en aanvallen.

Hoewel we ons best doen, kunnen we de beveiliging van de informatie niet garanderen. Wij verbinden ons er echter toe om inbreuken in verband met gegevens aan de CNIL te melden binnen 72 uur na ontdekking van de inbreuk. Wij zullen u ook informeren als er een bedreiging bestaat voor uw rechten of belangen. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bij te staan in geval van een inbreuk.

Cookies

Wij gebruiken cookies om het gedrag van onze bezoekers te analyseren, de website te beheren, interacties van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan de informatie op die wordt gebruikt om de sites te helpen werken. Wij hebben alleen toegang tot cookies die door onze website zijn aangemaakt. U kunt uw cookies beheren met uw browser. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit ertoe leiden dat u bepaalde functies niet kunt gebruiken.
U kunt zich er te allen tijde tegen verzetten vanuit uw browserinstellingen:

 • Op Google Chrome : ‘Instellingen > Geavanceerd > Privacy en beveiliging > Contentinstellingen > Cookies’.
 • Op Mozilla Firefox : ‘Opties > Privacy en beveiliging > Privacy > Cookies en websitegegevens’.
 • Op Safari : ‘Voorkeuren > Privacy > Cookies en websitegegevens’.
 • Op Microsoft Edge : ‘Instellingen > Geavanceerde instellingen > Privacy en service > Cookies’.

Noodzakelijke cookies:

Cookies kunnen nodig zijn voor het gebruik van een aantal belangrijke functies op onze website. Die cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.

Statistische cookies:

_ga, _gid : Specifieke cookies voor Google Analytics:
Google heeft zijn eigen privacybeleid dat u hier kunt raadplegen.
Zoals bepaald door de CNIL, ijn wij vrijgesteld van het verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van die cookies. De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan andere verwerkingen. Die cookies worden alleen gebruikt om anonieme statistieken te produceren en maken het niet mogelijk om de navigatie van de gebruiker op andere sites te volgen. We implementeren ook een anonimisering van het IP-adres.

Cookies van derden:

De pagina’s van deze website kunnen ingesloten content (bv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.) van andere websites bevatten. Die content functioneert op dezelfde manier als wanneer de bezoeker deze andere website zou bezoeken.
Die websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tools voor het volgen van derden integreren, uw interacties met deze ingebedde inhoud volgen als u beschikt over een ingelogde account op hun website.

Kinderen

We zijn niet van plan om informatie van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen. We richten ons met onze diensten niet op kinderen.

Het is mogelijk dat u onze website verlaat door op bepaalde links op onze website te klikken. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op voor de privacypraktijken van die andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Contactinformatie

Uitgever van de website:

Be Lounge
5135 Route d’Avignon – 13540 Aix-en-Provence – Frankrijk
04 42 15 21 66
info@be-lounge.com

Ontwerper van de website:

LK Interactive
805 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière, 13290 Aix-en-Provence – Frankrijk
04 84 49 01 29
info@lk-interactive.fr

Hoster van de website:

Gandi
63-65 boulevard Masséna Paris (75013) FRANKRIJK
01 70 37 76 61
direction@gandi.net

Toezichthoudende autoriteit:

Commission nationale de l’informatique et des libertés
3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris CEDEX 07
01 53 73 22 22

 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid.